Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben.
(Harry Mulisch)

donderdag 30 augustus 2012